U slučaju nesreće nazovite 112!

TELEFONSKI BROJEVI

 • Stanica: 091/721-0003
 • Pročelnik: 091/721-0204

VREMENSKA PROGNOZA

STANICE HGSS

U slučaju nesreće

U slučaju nesreće molimo:

 • Sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge
 • Zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti (od pada, padajućeg kamenja, gušenja, od hladnoće, vlage i sl.) na najbolji mogući način
 • Pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti
 • Označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se unesrećeni nalazi (osobito zimi)
 • Hitno o nesreći obavijestite Gorsku službu spašavanja

Obavijest o nesreći u planini ili drugom teško pristupačnom terenu gdje je potrebna pomoć Gorske službe spašavanja može se predati:

 • Preko Jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra tel.: 112
 • Preko pozivnih telefona stanica Gorske službe spašavanja
 • Na obavještajnim točkama HGSS-a; to su obično opskrbljeni planinarski domovi vidno označeni natpisom i znakom HGSS-a
 • Putem policije, tel.: 92
 • Preko stanica hitne medicinske pomoci tel.: 94
 • Bilo kojem pripadniku Gorske službe spašavanja

Obavijest o nesreći treba sadržavati slijedeće podatke:

 • Tko javlja (ime, prezime, telefon), kako bi se radi dodatnih informacija moglo stupiti u vezu s njim
 • Odakle javlja i kako je saznao za nesreću (kao očevidac ili posrednik),
 • Mjesto nesreće (precizan opis)
 • Tko je unesrećeni (prezime, ime, dob, adresa)
 • Što se dogodilo (uzrok i vrste ozljeda)
 • Što je dosad poduzeto (vrsta pružene prve pomoći, tko je sve obaviješten)
 • Vremenske prilike na mjestu nesreće
 • Kakav je prilazni put do mjesta nesreće

Poziv za pomoć:

Poziv za pomoć u planini ili stijeni daje se svjetlosnim ili zvučnim znacima. Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovijetne veze. Znakovi za poziv daju se šest puta u minuti svake druge minute, a odziv istim znacima tri puta svake druge minute. Postavljanjem tijela u položaj “Y” - “yes” (uspravno tijelo s podignutim raširenim rukama), znak je da trebamo pomoć kao i ispaljivanje crvene svjetleće rakete.

Pozivni telefoni stanica:

 • STANICA DELNICE - 091/721-0004
 • STANICA GOSPIĆ - 091/721-0007
 • STANICA KARLOVAC - 091/721-0005
 • STANICA MAKARSKA - 091/721-0011
 • STANICA OGULIN - 091/721-0003
 • STANICA POŽEGA - 091/721-0009
 • STANICA PULA - 091/721-0006
 • STANICA RIJEKA - 091/721-0000
 • STANICA SAMOBOR - 091/721-0008
 • STANICA SPLIT - 091/721-0001
 • STANICA ŠIBENIK - 091/721-0001
 • STANICA VARAŽDIN - 091/721-0012
 • STANICA ZADAR - 091/721-0010
 • STANICA ZAGREB - 091/721-0002